Irizar - sklep online

Dzia??aj?ca bran??y motoryzacyjnej od prawie 25 lat firma „Wanicki” jest aktualnie jedynym autoryzowanym przedstawicielem marki IRIZAR w Polsce.

W chwili obecnej ma przyjemno??? zaprezentowa? Pa??stwu sklep internetowy stworzony z my??l? o potrzebach klientów indywidualnych oraz innych podmiotów z sektora motoryzacyjnego.

W naszej ofercie znajduje si? ponad 2 000 oryginalnych cz???ci zamiennych w najlepszych cenach oraz szeroki wachlarz us??ug zwi?zanych z obs??ug? serwisow? ??wiadczon? w 16 punktach w kraju.

Grupa specjalistów marki Irizar, czyli nasi konsultanci  s??u??? pomoc? od godziny 8 do 20 w ka??dy dzie?? roboczy. Z ch?ci? pomog? dokona? Pa??stwu prawid??owego doboru cz???ci lub us??ug.

Czas dostawy zamówienia uzale??niony jest od statusów dost?pno??ci produktów zwartych w zamówieniu.

Informacje dotycz?ce dost?pno??ci i czasu realizacji zamówienia widniej? przy ka??dym produkcie.

Ch?tnych zapraszamy do naszego punktu odbiorów osobistych w Mogilanach k. Krakowa.

 

stat4u
Design by KMprojekt.pl